Cuprum Aceticum

Abbreviations:cup-a
Common Names:Acetate of Copper, Cu 2(C2 H3 O2) H2O
Category:Chemical compound

[Cuprum Aceticum. Read more...]

 Cuprum Aceticum in Boericke's Materia Medica


Logo Maharana Homoeo Reader